Skrze radost odoláme, vzkazují indiáni

Skrze radost odolame cover

Dnes mi Facebook nabídnul příspěvek, který bych velmi rád šířil dál. Jsou v něm totiž odpovědi na spoustu otázek, které mi poslední dobou lítají hlavou.

"Sdílím poselství od Bílého Orla, indiána kmene Hopi, severoamerického kmene, které se mnou zcela souzní", píše na Facebooku Jan Nammo Bradáček. Přečtěte si úplné znění velmi zajímavého vzkazu. Zaškrtnul jsem tam žlutým fixem pár užitečných vět. Pokud se taky rozvibrujete, na nic nečekejte a začněte dělat, co je třeba. A dejte o poselství vědět taky svým blízkým.

David z Webevize

Skrze radost odoláme

Revoluce, která probíhá, bude opravdu efektivní, pokud bude mít kořeny ve vysoké vibraci. Nový svět nepřijde skrze nízké vibrace boje a odporu. Nový svět se zrodí jedině z lásky! Tato láska/ukotvená moudrost může klidně nastavovat hranice a říkat NE, ale energie celého aktu je úplně jiná než když říká NE člověk, který se propadl do díry vlastní negativity.
 
I teď je život tak krásný! Nezapomínejme na to! Jeden úsměv, každé vlídné slovo, každý akt opravdové pomoci mají nyní "větší" hodnotu než před několika měsíci, protože tolik lidí se propadlo do strachu, marnosti a zoufalství. K nám všem nyní proudí velmi silné energie, které podporují vnitřní zrání. Kolektivní traumata vyplouvají na světlo vědomí a jsou uvolňována. To je skvělé. Využijte tento čas plně. Zvyšujte vibraci tohoto světa. To je náš posvátný úkol. 

"Tento okamžik, který lidstvo prožívá, lze považovat za bránu nebo díru. Rozhodnutí spadnout do díry nebo projít branou je na Vás. Pokud budete této situace litovat a budete nepřetržitě konzumovat zprávy, budete v sobě živit negativní energii, budete neustále nervózní a v pesimismu, pak spadnete do této díry. Ale pokud využijete příležitost podívat se na sebe, přehodnotit život a smrt, postarat se o sebe a ostatní, pak projdete portálem.

Postarejte se o svůj domov, postarejte se o své tělo. Spojte se znovu se svým duchovním domovem. Když se staráte o sebe, staráte se o všechny ostatní současně. Nepodceňujte duchovní rozměr této krize. Zaujměte perspektivu orla, který vidí celek shora – s rozšířeným nadhledem.

Tato krize s sebou nese nejen společenskou výzvu, ale také spirituální. Obě jdou ruku v ruce. Bez sociálního rozměru se dostaneme do fanatismu. Bez duchovní dimenze se však dostáváme do pesimismu a nesmyslnosti. Všichni jste připraveni projít touto krizí.

Vezměte nyní vše, co umíte a použijte všechny nástroje, které máte k dispozici. Naučte se odolávání založenému na příkladu indiánů a afrických národů: byli jsme a stále jsme vyhlazováni. Ale nikdy jsme nepřestali zpívat, tančit, zapalovat ohně a být radostní.

Neciťte se provinile v těchto těžkých dobách, pokud se cítíte šťastní. To vůbec nepomůže být smutný a bez energie. Pomáhá, pokud nyní z vesmíru přicházejí dobré věci a my je přijímáme.

IT IS THROUGH JOY THAT ONE RESISTS! 

Skrze radost odoláme!
Když bouře pomine, každý z vás bude pro přestavbu nového světa velmi důležitý.

Musíte být silní a pozitivní. A neexistuje žádný jiný způsob, jak to udělat než si udržet krásné, radostné a jasné vibrace. To nemá nic společného s odcizením a neznalostí.

Je to strategie odolání. V šamanismu existuje přechodový rituál zvaný „hledání vize“. Strávíte pár dní v lese sami, bez vody, bez jídla, bez ochrany. Když projdete branou, získáte nový pohled na svět, protože jste čelili svým obavám, svým obtížím.

To je od vás nyní požadováno: dovolte si použít tento čas k provedení vašich rituálů k nalezení svých vizí. Jaký svět chcete pro sebe vytvořit? To je vše, co můžete nyní udělat.

Klid v bouři. Zachovejte klid, modlete se každý den. Zvykněte si setkávat se s posvátným každý den. Z toho vzejdou dobré věci. To, co z Vás nyní vzejde, je nejdůležitější. A zpívejte, tančete, projevujte odolávání prostřednictvím umění, radosti, důvěry a lásky! Odolejte!"

Komentáře