K usebíráníTrilogie převzatých příspěvků: Poselství Brigit Anna McNeill k Zimnímu slunovratu, úryvek z Facebooku, po kterém vám bude líp, a především slova filosofky Anny Hogenové K "usebírání".  

Ráno u snídaně...

Pár dní před tím...

Na konci dechu aneb Zimní slunovrat


Na konci dechu

Dnes už bohužel neoslavujeme zimní slunovrat tak, jako to dřív dělávali naši předkové. Oni jej moudře vnímali jako čas k sestupu a odpočinku, návratu do našich domovů, do sebe a k usebrání. Se vším, čím jsme prošli v uplynulém roce, který se blíží ke konci. Je to - stejně jako pro všechny živé bytosti a přírodu kolem nás - čas zimního spánku a odpočinku pro unavená těla a těžké mysli.
Moderní společnost kultivuje vyhýbání se. Skrze alkohol, nákupy, práci do úmoru, utrácení, požitek z jídla a konzum.

...ale přirozené volání zimy ponořit se dovnitř, jako to dělají skoro všechny bytosti, je velmi silné. Zimní počasí je náročné a na lidi doléhá, obvzlášť na ty, kteří nemají štěstí na hořící oheň a velkou rodinu. Pro ně může být zima velmi osamělá. A přitom je zima také velmi laskavá. Svým tichým způsobem nás vede do našeho nitra. Je to čas každoročního spočinutí a reflexe, kdy můžeme obejmout vše těžké, odpustit, přijmout, a s láskou se rozloučit s uplynulým rokem.
Zima utišuje všechna rozptýlení, hemžení a nabízí nám dokonalý čas k odpočinku, k uchýlení se do lůna, kde do našeho srdce může vstoupit láska, oheň a světlo.

...a pak, hnedle za rohem, začne další rok. A jako semínko zaseté hluboko do země, znovu v nás povstaneme nová energie, a my budeme znovu tančit svůj tanec v paprscích Slunce.

Život je dar dobrou Zimu vám všem...
*Zimní Slunovrat 22. prosince 2019 v 05:19.

~ Brigit Anna McNeill
Art: Jessica BoehmanTohle na závěr. Přesné orámování každého dne.

K „usebírání“

doc. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
kat. OV a filosofie, UK Pedagogická fakulta
e-mail: hogen@volny.cz

Legein ( λεγειν ) znamená usebrat, a to sebrat z původního založení a vložit do jednoduché jednoty.

Přesně tak hospodář sbírá hrozny z vinice, odtrhává je z keříků, které rostou ze země. Hospodář musí hrozny velmi opatrně uřezávat a klást je do ošatky, je třeba to dělat pomalu a s láskou. Toto „dělání“ není rozhodnutí hospodáře, ale je to „rozhodnutí“ vinného keře samého. Pokládání do ošatky musí být konáno z „rozhodnutí“ jemnosti jednotlivých kuliček hroznového vína. Tedy, co by se měl hospodář naučit v příslušných učilištích? Nejde o výčet jednotlivých úkonů na vinici v podobě nějakého metodického listu, ale měl by se naučit roz-umět samému hroznu, s jeho jednotlivými plody, měl by znát vůni země a sluneční sílu. 

A to by měl „usebrat“ do svého estesiologického těla (pociťovacího těla). Proto je víno oinos ( οινος ) a toto slovo ve staré řečtině znamená sílu. Tato síla přichází ze slunce a ze země, v hroznu a v jeho kuličkách se usebírá čtveřina světa (bozi, lidé, země a nebesa) a to tak, že nám lidem víno dodává naši životní sílu. Přesně toto byl měl znát zemědělský odborník v oblasti vinic. 

Sklonit se k věci samé, přistoupit do její blízkosti, ale tak, abych věci neublížil, abych ji neztratil z dohledu. Přiblížení je diktováno věcí samou, nikoli z mé vůle. „Blížení“ je velmi důležitým fenoménem logu. Přílišná blízkost rozmaže kontury věci a příliš vzdálené shlížení ztratí věc z horizontu.


Děkuji autorům za jejich díla. Úvodní foto: Tomáš Pěkný Fotograf

Komentáře