Výstava sovětských plakátů z Reflexu

Internetový portál časopisu Reflex včera zveřejnil úžasnou galerii sovětských plakátů. To je něco! Jejich výtvarný styl prostě žeru. Tento článek zrcadlí obsah Reflexu, téměř 1:1.


Překotná industrializace Sovětského svazu tu a tam drhla. Dělníky bylo proto zapotřebí dostatečně expresivně varovat, aby nedělali pitomosti a dávali pozor při práci s nebezpečnými nástroji a mašinami. Občas jsou obrázky drsnější než americké komiksy.


Neprocházej pod transmisním řemenem • FOTO: Englishrussia.com


Neodkrývej víka dokud stroje zcela nezastaví • FOTO: Englishrussia.com


Dívej se, kam šlapeš • FOTO: Englishrussia.com


Nehas vodou elektromotor. Voda je vodič elektřiny • FOTO: Englishrussia.com


Nezkoušej prstem, zda jde proud • FOTO: Englishrussia.com


Přivazuj se při práci na střechách • FOTO: Englishrussia.com


V provozu jsem byl opilý • FOTO: Englishrussia.com


Zabezpeč konec hřídele • FOTO: Englishrussia.com


Nepracuj se špatně nasazeným kladivem • FOTO: Englishrussia.com


Ventilátor je přítel práce. Ať stále pracuje • FOTO: Englishrussia.com


Ohýbej hřebíky • FOTO: Englishrussia.comPozor na nárazníky • FOTO: Englishrussia.com


Neutírej válec za chodu • FOTO: Englishrussia.com


Nauč se osvobodit zasaženého proudem. Při nemožnosti odpojení přesekni dráty.
FOTO: Englishrussia.com


Nesundávej přívodní řemen nohou • FOTO: Englishrussia.com


Skryj vlasy • FOTO: Englishrussia.com


Opatrně s lopatou • FOTO: Englishrussia.com


Pozor, ať nedostaneš násadou • FOTO: Englishrussia.com


Opatrně s motykou • FOTO: Englishrussia.com


Nepracuj s neupevněnou hadicí • FOTO: Englishrussia.com


Nenandávej pás za chodu • FOTO: Englishrussia.com


Nahoře se pracuje. Nestůj pod stožárem. FOTO: Englishrussia.com


Skládej cihly pravidelně/správně, 25 v řadě • FOTO: Englishrussia.com


Opatrně s vidlemi • FOTO: Englishrussia.com

Nenos demižony s kyselinou bez zátek • FOTO: Englishrussia.com
Zdroj: Reflex

Komentáře